adlux@adlux.fi 
020 792 4240

L80B10

Tällainen tai tämän tyyppinen numerosarja esiintyy yleensä valaisinvalmistajien ja -myyjien antamissa tiedoissa tuotteistaan. Mitä tämä sitten tarkoittaa?

Asteittainen valontuoton alenema liittyy valaisimen komponenttien toiminnan heikentymiseen ikääntymisen myötä. Tässä yhdistyvät mm. yksittäisten ledien valovirran alentuminen, kokonaan sammuminen sekä optisten elementtien (mm. linssi, heijastin) likaantuminen. Lopputuloksena valontuotto on alentunut lähtötilanteesta tiettyyn arvoon, joka määrittelee ledivalaisimelle ns. käyttöiän.

Valaisimen käyttöikä ilmoitetaan termillä LxBy. Se kertoo ledivalaisimen suhteellisen valontuoton tietyn käyttöajan jälkeen. Käyttöaikaa kuvataan tuntimäärällä, jonka kuluttua enintään y % käytössä olevista
valaisimista tuottaa vähemmän kuin x % lähtötilanteen valovirrasta. AD-Luxin lineaarivalaisimissa tuntimäärä on 100.000.

Lx kuvaa valaisimen tuottamaa suhteellista valovirtaa: L80 kertoo valaisimen yhä tuottavan 80 % alkuperäisestä valovirrasta.

By on lisämääritelmä, joka kertoo, kuinka suuri osa saman tyypin ledivalaisimista tuottaa ALLE mainitun L-arvon. Esim. L80B10 100.000 h tarkoittaa, että korkeintaan 10 %:ssa saman tyypin ledivalaisimista valovirta on alle 80 % 100. 000 tunnin käytön jälkeen.

Äkillinen valontuoton alenema Ledivalaisimen todellista käyttöikää ei voida määritellä pelkästään ledien asteittaisella valontuoton alenemalla. Leditekniikalla toimiva valaisin tai valonlähdemoduuli on tekninen laite, joka koostuu lukuisasta määrästä erilaisia komponentteja.

Kannattaa huomioida, että valonlähteiden eliniän odote ei ole takuu yksittäisen valaisimen käyttöiästä.

Pitkän käyttöiän ja tietyn takuun puitteissa on tarkasteltava koko valaisinjärjestelmän luotettavuutta.

Tekstin lähde: Philips

fiFinnish