adlux@adlux.fi 
020 792 4240

Poistumisteiden valaistus

On asioita, joita on pakko tehdä ja on asioita, joita on järkevä tehdä. Hätäpoistumisvalaistuksen osalta on molempia näkökulmia.

Valaistusta uusitaan monissa tiloissa, mutta monasti unohdetaan sähkökatkosten aikana näkeminen. Tarve on tietenkin turvata työntekijöiden siirtyminen tiloissa siten, että ei tapahtuisi mitään tapaturmaa tai vahinkoa. Tätä asiaa voi myös testata ja järjestää poistumistieharjoitus siten, että valot sammutetaan. Tätä ei kuitenkaan suositella ilman perusteellista pohdintaa. Kaikki tilat pitää käydä läpi tarkkaan ja varmistaa, että pimeässä pystytään liikkumaan. Tietenkin kännyköistä saadaan vaikka taskulamppu päälle, mutta sillä saa varsin rajatun valokeilan aikaiseksi ja suoraan alaspäin.
Tukesin sivuilta on alla olevat määrittelyt:

Poistumisvalaistus

Poistumisreitit, kuten uloskäytävät, sekä niille johtavat reitit on merkittävä ja valaistava asianmukaisesti.

Poistumisvalaistusta käytetään rakennusten poistumisreittien merkitsemiseen ja valaisemiseen. Poistumisreitti on rakennuksesta ulos maan pinnalle tai muulle turvalliselle paikalle johtavaan poistumiseen tarkoitettu reitti. Poistumisopaste on kilpi, jota käytetään uloskäytävän sijainnin ja poistumiseen käytettävän kulkureitin osoittamiseen. 

Poistumisopasteiden on oltava aina valaistuja. Poistumisreitin muun valaistuksen on käynnistyttävä, kun tavallinen valaistus joutuu epäkuntoon. Valaistuksen on toimittava turvalliseen poistumiseen ja evakuointiin vaadittavan ajan.

Valaistuksella on oltava tavallisen valaistuksen sähkönsyötöstä riippumaton virransyöttö, jolla turvataan valaistuksen toiminta vähintään yhden tunnin ajaksi.

Kunnossapito

Poistumisreittien merkintöjen ja valaistuksen toimintakunnossa pysyminen on varmistettava säännöllisellä kunnossapidolla. Kunnossapidosta vastaavat rakennuksen omistaja ja haltija yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta.     

Rakennuksen haltijan on laadittava kunnossapito-ohjelma, jossa selostetaan tarvittavat huoltotoimenpiteet. Tehdyt toimenpiteet pitää merkitä joko kunnossapito-ohjelmaan tai erilliseen päiväkirjaan. Dokumentti on pyydettäessä esitettävä alueen pelastusviranomaiselle valvontaa varten.

AD-Luxin ratkaisu

AD Linear EM valaisimissa on toisessa päässä vihreä LED-valo, joka kertoo valaisimen akun kunnon. Mikäli valo palaa, on valaisin kunnossa ja valo jää palamaan yli kolmeksi tunniksi sähköjen katkettua.

Akkuvarmennus voidaan asentaa lineaarivalaisimiin, jotka ovat muutenkin käytössä tai sitten toteuttaa erillisinä valaisimina, jolloin valot ovat pimeänä silloin kun kiinteistössä on sähköt päällä. Valaisin aktivoituu sen jälkeen, kun sähköt katkeavat ja valo syttyy.

Katso tästä lisätiedot erilliseen akkuvarmenteiseen valaisimeen.
fiFinnish