adlux@adlux.fi 
020 792 4240

Tässä ajatuksia hyvästä valaistuksesta

  • tehoa, jaksamista, tarkkuutta työn tekemiseen

HYVÄN VALAISTUKSEN MÄÄRITTELY

Hyvä valaistus edistää työtehokkuutta ja työturvallisuutta sekä vähentää työvirheiden määrää. Näiden kriteereiden toteutumista on kuitenkin hankala mitata, joten käytännössä asia on määriteltävä monisanaisemmin.

Sopiva valaistus koostuu monista asioista, joista valon laatu ja määrä ovat tärkeimpiä. Koska päivänvalon määrä vaihtelee paljon riippuen vuorokaudenja vuodenajasta sekä säästä, pitäisi valaistuksen olla säädeltävä. Häikäisy ja heijastuminen häiritsevät työntekoa ja aiheuttavat huonoja työasentoja.

Hyvän valaistuksen tekijät ovat

  • jatkuva spektri
  • hyvä värintoisto
  • häikäisemättömyys
  • tarpeeksi suuri valaistusvoimakkuus
  • värilämpötila
  • oikea valon suuntaus

VALAISTUKSEN VAIKUTUKSET

Valolla on väliä, koska sekä huono että hyvä valaistus vaikuttavat ihmisiin. Kunnolliseen valaistukseen panostaminen on edullista, koska huonon valaistuksen vaikutukset ovat negatiivisia ja hyvän taas positiivisia. Suuri valon määrä lisää työtehoa ja vähentää tapaturmia sekä parantaa työn tuloksien laatua.

Huonot näkemisolot aiheuttavat silmävaivoja ja huonoja työasentoja. Tämä on toden-näköisempää tarkkuutta vaativaa työtä tehdessä.

Myös tiedonkäsittelyvirheiden määrä on suurempi huonossa valaistuksessa.  Kaiken lisäksi hyvä valaistus ei pelkästään vähennä työn kuormittavuutta vaan myös parantaa työtehoa ja etenkin viihtyvyyttä sekä työntekijöiden mielialaa.

Valaistus on yksi työelämän laadun suurimmista tekijöistä. Huono valaistus aiheuttaa uupumusta, joka taas vähentää työkykyä merkittävästi.

Toimistovalaistuksesta tehtyjen tutkimusten mukaan tuottavuus kasvaa useita prosentteja, kun valaistusvoimakkuus nostetaan noin 500 luksista 1600 luksiin. Vaativia näkötehtäviä sisältävissä töissä on mahdollista saavuttaa jopa lähes kymmenen prosentin tuottavuuden kasvu. Samalla virheiden määrä saattaa vähentyä jopa puoleen entisestä. Valaistus-voimakkuuden noston vaikutukset ovat suuremmat, mikäli työntekijät ovat iäkkäämpiä, koska heidän silmänsä tarvitsevat suurta valon määrää nuoria enemmän. Valaistuksen vaikutuksia ei todellakaan sovi vähätellä, eikä valaistuskustannuksissa kannata yrittää säästää. Liian usein valaistus jätetään kiinteistöistä vastaavien päätettäväksi, eikä tällöin välttämättä oteta huomioon valojen vaikutuksessa työskentelevien ajatuksia.

SILMIEN VÄSYMISEN VAIKUTUS TYÖKYKYYN 

Huonossa valaistuksessa työskenteleminen aiheuttaa väsymystä, koska silmät rasittuvat puutteellisessa valossa helposti. Valaistuksen pitäisikin olla mahdollisimman sopiva, koska väsyneet silmät aiheuttavat selkeän työkyvyn madaltumisen.

VALON VÄLKYNTÄ

Ihmisen silmällä ei ole hyvää kykyä aistia nopeita valon muutoksia. Aina silmä ei huomaa valon välkkymistä, mutta aivot siitä huolimatta havaitsevat sen. Tällainen värinä häiritsee keskittymiskykyä ja herkimmillä se aiheuttaa helposti pään tai silmien särkyä. Valon välkyntä on yleisimmin perinteisten loistelamppujen ongelma.

VÄSYMYS

Huonossa valaistuksessa työskentely väsyttää silmiä enemmän kuin työnteko hyvässä valaistuksessa. Silmän mukautumistarve on hyvän valaistuksen avulla vähäisempi eikä sen avulla tapahdu turhia silmän liikkeitä. Hyvässä valaistuksessa silmälihaksiin kohdistuva kuormitus on vähäistä, joten ihminen pysyy virkeämpänä.

VALON VAIKUTUS

Valon vaikutusta ihmisen fysiologiaan on tutkittu paljon. On huomattu monia sen aikaansaamia terveysvaikutuksia ja hyviä puolia, kuten sen tuoma positiivinen vaikutus mielialaan

Normaalista työvalaistuksesta puuttuu auringon valolle tyypillinen UV-säteily. Keinotekoisen päivänvalon kaltaisen valon on kuitenkin havaittu lisäävän vireystilaa, suorituskykyä, energiatasoa, keskittymiskykyä, näöntarkkuutta, värien näkemistä ja oppimiskykyä.  Erittäin tärkeä on sen tuoma positiivinen vaikutus mielialaan.

Työturvallisuuden taso paranee täysspektrivalon ansiosta, koska sen avulla maailma nähdään mahdollisimman hyvin ja oikein. Päivänvaloa tai keinotekoista päivänvaloa olisi hyvä suosia ja hyödyntää mahdollisimman paljon.

TÄYSSPEKTRIVALO VERRATTUNA KELLERTÄVÄÄN VALOON

Kellertävä valo aiheuttaa helposti häikäisyä, josta seuraa värien muuttumista, silmien väsymistä ja muita silmäongelmia sekä päänsärkyä. Huonolaatuinen valolähde heikentää myös iästä riippuvaa värien erottamista, aiheuttaa poikkeavuuksia värien näkemisessä, visuaalista väsymistä, silmien hajataittoa sekä liki- tai kaukonäköisyyttä. Täysspektrivalo ei vaikuta ihmiseen samoin, vaan se tukee näkemistä, piristää ja tuo hyvän mielen. Täysspektrivalolla on jatkuva spektri.

TOIMISTOJEN VALAISTUS

Toimistotöitä tehdään yleensä näyttöpäätteiden avulla. Työnteon pitää olla mahdollista rasittamatta silmiä. Toimistotiloissa pitää kiinnittää erityistä huomiota valaistuksen suunnitteluun tietokoneiden näyttöpäätteiden vuoksi. Valaisimien asettelun ja valon suuntauksen pitää olla sellainen, että näytöllä ei näy heijastumia eikä muitakaan haittatekijöitä esiinny. Näyttöpäätetyölle sopivan valaistuksen suunnitteleminen on ongelmallista erityisesti siksi, että kirjoitetun tekstin, näppäimistön ja näyttöruudun samanaikainen valaisu on hankalaa. Muun muassa tämän takia paras vaihtoehto olisikin panostaa hyvään yleisvalaistukseen työpistevalaisimien sijaan.

Kunhan valoa on riittävästi ja valaistus on suotuisaa, ei tietokoneen käyttäjä koe muita toimistotyöntekijöitä suurempaa silmien rasitusta.

Vaikka huonosta valaistuksesta ei toimisto-oloissa normaalisti aiheudu suuria riskejä, on asia silti otettava vakavasti. Huonoissa näköergonomian olosuhteissa työntekijöille aiheutuu helposti haittavaikutuksia, kuten niskakipua, silmien väsymistä ja päänsärkyä. Työsuojelunkin perustavoitteena on työntekijöiden hyvinvointi, joten valaistus olisi otettava vakavasti. Huono valaistus estää keskittymisen ja aiheuttaa virheitä.

TUOTANTO JA LOGISTIIKKATILOJEN VALAISTUS

Tuotantotiloissa vaaditaan tarkkuutta ja huonossa valossa ei nähdä tarpeeksi tarkkaan työn tulosta tai tekemisen suorittamista. Tarvitaan siis valoa, jossa ihan oikeasti näkee. Monissa paikoissa myös tilojen pinnat ”syövät” valoa ja siksi on syytä saada valoa niin paljon, että varmistetaan näkeminen.

Myös työturvallisuus on tärkeä osa-alue. Kunnon valossa näkee käyttää koneita ja laitteita. Puhumattakaan tiloista, joissa ajetaan trukeilla ja koneilla. Pitää nähdä ja havainnoida ympäristöä. Olemme valaisseet lukuisia tiloja, joissa on pohdittu edellä mainittujen asioiden parantamista.

MYYMÄLÄTILOJEN VALAISTUS

Myymälässä valaistuksella on merkitystä sekä asiakkaiden, että työntekijöiden kannalta. Myytävänä olevat tuotteet pitää olla hyvin valaistu, jotta tuotteita ostamaan tulevien asiakkaiden on helppo valita tuotteita ja nähdä pakkausten sisältö. Värit ovat tärkeitä ja hyvässä led-valaistuksessa ne näkyvät hyvin.

Turvallisuus on myös tärkeää. Hyvässä valossa ihmiset näkyvät – sekä asiakkaat että henkilökunta.

Valaistuksella saadaan aikaan tunnelmaa, jossa asiakasta houkutellaan ostamaan. Valaistuksen ohjauksella voidaan myös houkutella asiakkaita esimerkiksi lisäämällä valoa silloin kun hyllyjen välissä on asiakkaita.

Kassa-alueen valaistus syytä olla kunnossa, koska siinä käsitellään rahaa ja maksuvälineitä.

Energiansäästö on tälläkin sektorilla tärkeää, koska kaupoissa valot ovat usein aina päällä. Valaistusta voidaan himmentää alueilla, joissa ei ole asiakkaita.

ENERGIAN SÄÄSTÖ VALAISTUKSESSA

Valojen päällä pitäminen on monissa paikoissa tietenkin pakon sanelema juttu, mutta siirtyminen vähemmän kuluttaviin ledeihin on jo merkittävä energiaa säästävä toimenpide.

Lisää säästöä saadaan älykkäällä valaistuksen ohjauksella. Tällöin valot himmennetään tai jopa sammutetaan tiloista, joissa kukaan ei liiku. Valojen ohjaus tapahtuu langattomasti älykkäiden valaisimiin liitettävien sensoreiden avulla. Säädöt voidaan tehdä halutunlaisiksi.

Eräässä vanha valaistus oli noin 800 loisteputkivalaisimella ja ne korvattiin 250 lineaarivalaisimella. Vaikka yksittäisen valaisimen vertaaminen vanhaan valaisimeen ei tuokaan säästöä, mutta uuden valaisimen tehohyöty on paljon suurempi ja uusien määrä on pienempi. Tästä syntyi merkittävää säästöä energian kulutukseen. Lisäksi vielä, kun laitettiin älykäs ohjaus päälle, syntyi lisäsäästöä n. 40 %. Uuden valaistuksen takaisinmaksu jää lyhyeksi, jopa alle kahteen vuoteen. Uudet valaisimet on tarkoitettu kestämään yli 100.000 tuntia, joten käyttöikä on vuosikausia eteenpäin.

Hiilijalanjäljestä ja sen pienentämisestä puhutaan paljon edelleenkin. Käytettävän energian laatu ratkaisee tässä tietenkin paljon. Lisäksi olemme pyrkineet pienentämään ympäristön rasittamista käyttämällä valaisimissamme mahdollisimman paljon kierrätettyjä ja kierrätettäviä materiaaleja. Uutta patentoitua toimistovalaisintamme kehitetään biohajoavasta materiaalista valmistetuksi. Tämä on todellinen ympäristöteko.

SUUNNITTELU AVUKSI -älä osta sikaa säkissä

Uusi valaistus on tärkeää suunnitella käyttäen apuna DiaLux -mallinnusta. Ohjelmalla voidaan simuloida uuden valaistuksen määrä. Samalla arvioidaan aina myös ongelmakohdat tiloissa, joissa vaaditaan yleisvalaistusta suurempaa valon määrää. AD-Luxilta saat veloituksetta uuden valaistuksen suunnitelman. Teemme myös takaisinmaksuajasta laskelman.

Kokonaisremontti voidaan myös rahoittaa, jolloin kustannus voidaan kattaa säästyneellä energiakustannuksella.

Haluatko kuulla lisää? Soita meille, niin tulemme kertomaan. Tai lähetä e-mailia.

Puhelinnumero:              020 792 4240

Sähköposti:                    adlux@adlux.fi

fiFinnish