adlux@adlux.fi 
020 792 4240

SUUNNITTELU- JA ASENNUSPALVELU

SUUNNITTELU
Tarvekartoitus
Kartoituksessa tarkastellaan nykyvalaistuksen taso ja määritellään uuden valaistuksen toivottu määrä ja laatu. Toimitilojen vuosien aikana tapahtunet muutokset tuovat yleensä tarvetta muuttaa valaistusta. Tarjouksen pohjana on parasta olla hyvin suoritettu tarvekartoitus.
Valaistussuunnitelma (DiaLux plugit löytyvät tuoteiden alta kaikki)
Hyvä valaistus syntyy hyvin suunnittelemalla. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että tehdään tätä varten tarkoitetulla DiaLux-ohjelmalla mahdollisimman tarkka mallinnos uudesta valaistuksesta. Kaikki pohjaa tarvekartoitukseen ja siinä määriteltyihin valon määriin ja arvoihin. Suunnitelmalla pyritään aina määrittämään tavoiteltava valon määrä halutuilla pinnoilla. Normit ja standarditkin ovat ohjaamassa määrittelyä, mutta paras tilanne on silloin kun henkilöt itse pääsevät arvioimaan valaistusta, jota suunnitellaan. Myös koevalaistus on järkevää usein tehdä. Tällöin varmistutaan, että saa mitä tilaa.

Dialux-plugit kaikkiin valaisimiin erilaisilla valonjaoilla löytyvät tuotteiden alta.

Energiansäästölaskelma
Vanhojen valaisimien päivittäminen nykyaikaisiin ledeihin tuo aina säästöä energiaan. Yleensä ei vanhoja valaisimia vaihdeta yksi yhteen, vaan pystytään myös vähentämään valaisinmäärää. Wattimäärä putoaa yleensä vähintään puoleen nykyisestä. Energiaa voidaan säästää myös järkevällä valaistuksen ohjauksella.

Pidetään valot päällä niissä tiloissa, joissa tarvitaankin ja himmennetään silloin kun kukaan ei liiku tilassa. Energiansäästö onkin usein hieman hankalaa tehdä tarkasti, koska ei tiedetä aikaa, jolloin valaistus on himmennettynä ja niin muodoin myös energiankulutus on alhaisempi.
Takaisinmaksulaskelma
Investoinnin takaisinmaksuajan arviointi riippuu useista eri tekijöistä. Ensinnäkin siitä, miten tarkkaan on pystytty arvioimaan uuden valaistuksen energiankulutusta vs. vanhan valaistuksen energiankulutusta. Myös vanhojen valaisimien huoltokustannukset ovat merkittävässä roolissa. Vanhoja perinteisiä valonlähteitä joudutaan uusimaan usein ja niitä töitä varten pitää ehkä työt seisauttaa ja tuoda nostimia jne. paikalle. Lisäksi tietysti vaikuttaa investoinnin kokonaishinta. Uudet valaisimet, niiden asentaminen ja myös vanhojen valaisimien poisottaminen + kierrättäminen.

Lisäksi voidaan tarvita uudelleen kaapelointia. Älyvalaistuksen ohjelmointi on myös kustannuserä, joka pitää laskea mukaan. Meillä on tähän oikeanlainen konsepti. Myös Motiva on tähän tarkoitukseen tehnyt laskentapohjaa ja sitä me myös hyödynnämme omissa laskelmissamme.
Valaistuksenohjaus vaihtoehdot
Älykkäällä valaistuksen ohjauksella saavutetaan säästöjä pienenevän energiankulutuksen myötä, käyttömukavuutta automaattisesti syttyvän, sammuvan ja säätyvän valaistuksen ansiosta sekä helpompaa ja tarkempaa
ylläpitoa verkottuneiden valaisimien diagnostiikkatietojen avulla. Lisäksi esimerkiksi läsnäolotietoja voidaan hyödyntää tilankäytön optimoinnissa.
Sopiva älykkyyden taso on valittava sovelluskohtaisesti. Parkkihallin, avotoimiston, perinteisen toimiston, tuotantohallin ja tehtaan piha-alueen mahdollisuudet ja tarpeet niin valaistuksen kuin muidenkin järjestelmien
osalta ovat yleensä hyvin erilaiset. Tekniset tilat ovat hyvä esimerkki tiloista, joissa älykäs ohjaus on harvoin perusteltua. Kuitenkin esimerkiksi ajastettu sammutus on järkevää, ettei harvoin käytetyn tilan valaistus unohdu päälle.

Avotoimistossa tilan käyttö voi muuttua päivittäin, jolloin läsnäolotiedolla saadaan automaattisesti hyvä työskentelyvalaistus käytetyille työpisteille.
Tämä säästää energiaa sytyttämällä valaistuksen vain tarpeellisille alueille ja toisaalta helppokäyttöisyys korostuu, kun käyttäjän ei tarvitse murehtia manuaalisesta valaistuksen ohjauksesta.
Ratkaisun esittely
Paras tapa esitellä uuden valaistuksen ratkaisu on, että käydään yhteisessä tapaamisessa kokonaisuus läpi ja keskustellaan eri osatekijöiden vaikutuksesta ja kustannuksista.

Mukana on usein myös urakoitsijan edustaja kertomassa mihin pohjaa asennustarjous. Urakointi osio onkin usein kustannusvaikutuksiltaan samaa suuruusluokkaa kuin itse valaisimien hankinta. Ellei peräti suurempikin.
Dokumentaationa on kokonaistarjous eriteltynä, takaisinmaksuaikalaskelma, DiaLux-mallinnos uudesta valaisimesta, rahoitusvaihtoehdot tarvittaessa.

ASENNUS
Aikataulutus
Asennuksen hintaan vaikuttaa tietenkin käytetty aika ja mahdolliset muutostyöt. Joskus asennukset on tehtävä öisin, jolloin työn tekeminen on tietenkin kalliimpaa. Tärkeää on määritellä etukäteen mahdolliset viiveet, joita voi tulla asennuksen aikana kysymykseen.
Valaisinasennukset
Valaisimien asennusta edeltää pääsääntöisesti vanhojen valaisimien poisto, jolloin pitää sopia esimerkiksi minne vanhat valaisimet poiston jälkeen laitetaan kierrätystä odottamaan. Pitää myös tarkastella uusien valaisimien kiinnitykset. Joskus ei onnistu uuden valaisimen kiinnittäminen vanhoihin kiskoihin esimerkiksi.

Valaisimien asennuskulmaa voidaan myös joutua säätämään. Työntekijöiden kulkeminen tiloissa on myös tärkeä asia, samoin kuin uusien valaisimien varastointi ennen asennusta. On monia asioita edellisten lisäksi, joita pitää ottaa huomioon etukäteen. Käytämme tätä tarkoitusta varten tarkistuslistaa, joka on kaikkien käytössä ja yhdessä etukäteen hyväksytty.
Sähköasennustyöt
Sähköasennustyöt tarjoaa aina yritys, joka on tiiviissä yhteistyössä kanssamme ja on alan todellinen ammattilainen. Asennuskumppanimme on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES:n rekisteröimä sähköurakoitsija, joka toteuttaa valaistukseen liittyvät monipuoliset sähköasennuspalvelut tarpeesi mukaan.
Ohjelmointityöt
Älykkääseen valaistuksenohjaukseen kuuluu aina tarpeen mukainen säädettävyys. Riippuen käytetystä ohjauksesta, säädön pystyy asiakas tekemään myös itse. Meiltä tulee aina tarvittava opastus ja tuki. Tarvittaessa tulemme myös paikalle tekemään tarvittavat muutostyöt valaistuksen ohjaukseen.
Opastus
Neuvomme ja autamme valaisukseen liittyvissä kaikissa kysymyksissä. Alkuopastus pitää sisällään yleensä tarkistukset, että kaikki on tehty niin kuin on sovittu. Lisäksi sovimme tarvittavista säädöistä ja jälkitarkastuksista. Valaistuksen ohjausvaihtoehdosta riippuen, pidämme tarvittaessa opastuksen koko henkilökunnalle tai vähintäänkin jaamme tarvittavat dokumentit.
HUOLENPITO
Tekninen tuki ja -palvelu
Annamme kaikissa tilanteissa teknistä tukea ja neuvontaa kaikissa valaistukseen liittyvissä kysymyksissä.
Huolenpitolupaus
Tällä lupauksella tarkoitamme riittävän usein suoritettua jälkitarkastusta ja myös keskusteluja mahdollisista muutostarpeista.
Kunnossapitotyöt
Ledivalaistus on periaatteessa täysin huoltovapaa valaistus, eikä valaisimiin pitäisi olla tarvetta vuosikausiin käyttöönoton jälkeen koskea. Mikäli kuitenkin tällaisia tarpeita ilmenee, tulemme tarvittaessa tekemään muutostöitä erikseen niin tilattaessa.
RAHOITUS
Rahoitusratkaisut
Investointia ei tarvitse maksaa kertainvestointina, vaan voidaan hoitaa myös siten, että syntyneellä kustannussäästöllä maksetaan vaikka kuukausittain. Tällöin investointi ei rasita yrityksen kassavirtaa ja voidaan toteuttaa myös budjetin ulkopuolella.
chevron-down
fiFinnish