adlux@adlux.fi 
020 792 4240

VALAISTUSSUUNNITTELU

DESIGN
Needs assessment

Tästä kaikki aina alkaa.

Kartoituksessa tarkastellaan nykyvalaistuksen taso ja määritellään uuden valaistuksen toivottu määrä ja laatu.

Toimitilojen vuosien aikana tapahtuneet muutokset tuovat yleensä tarvetta muuttaa valaistusta. Tarjouksen pohjana on parasta olla hyvin suoritettu tarvekartoitus. Käynnillä myös tutkitaan nykyisten valaisimien kunto ja kaapeloinnin kunto. Vanhat kaapeloinnit saattavat vaatia myös uusimista samalla kun valaistus uusitaan.


Lighting plan

Hyvä valaistus syntyy hyvin suunnittelemalla.

Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että tehdään tätä varten tarkoitetulla ohjelmalla mahdollisimman tarkka mallinnos uudesta valaistuksesta.

Kaikki perustuu tarvekartoitukseen ja siinä määriteltyihin valon määriin ja arvoihin.

Suunnitelmalla pyritään aina määrittämään tavoiteltava valon määrä halutuilla pinnoilla. Normit ja standarditkin ovat ohjaamassa määrittelyä, mutta paras tilanne on silloin kun henkilöt itse pääsevät arvioimaan valaistusta, jota suunnitellaan.

Myös koevalaistus voi olla järkevää. Tällöin varmistutaan, että saa mitä tilaa.

Paras lopputulos saavutetaan kun suunnitelma käydään yhdessä läpi ennen tarjouksen tekemistä. Varmistetaan, että ollaan ymmärretty uuden valaistuksen määrät.

Energy saving calculation

Vanhojen valaisimien päivittäminen nykyaikaisiin ledeihin tuo aina säästöä energiaan. Yleensä ei vanhoja valaisimia vaihdeta yksi yhteen, vaan pystytään myös vähentämään valaisinmäärää.

Energiaa voidaan säästää myös järkevällä valaistuksen ohjauksella. Langattomilla älyvalaistusjärjestelmillä valot palavat vain siellä, missä liikutaan. Pidetään siis valot päällä niissä tiloissa, joissa tarvitaankin ja himmennetään silloin kun kukaan ei liiku tilassa.

Energiansäästö onkin usein hieman hankalaa tehdä tarkasti, koska ei tiedetä aikaa, jolloin valaistus on himmennettynä ja niin muodoin myös energiankulutus on alhaisempi.

Älykkäistä valaisimista saadaan jatkossa ulos käytetystä energiasta eli siitä, milloin valot ovat olleet päällä.


Payback period calculation

Investoinnin takaisinmaksuajan arviointi riippuu useista eri tekijöistä. Ensinnäkin siitä, miten tarkkaan on pystytty arvioimaan uuden valaistuksen energiankulutusta vs. vanhan valaistuksen energiankulutusta.

Myös vanhojen valaisimien huoltokustannukset ovat merkittävässä roolissa. Vanhoja perinteisiä valonlähteitä joudutaan uusimaan usein ja niitä töitä varten pitää ehkä työt seisauttaa ja tuoda nostimia jne. paikalle.

Lisäksi tietysti vaikuttaa investoinnin kokonaishinta. Uudet valaisimet, niiden asentaminen ja myös vanhojen valaisimien poisottaminen + kierrättäminen.

Lisäksi voidaan tarvita uudelleen kaapelointia. 


Lighting control options

Smart lighting control enables savings due to reduced energy consumption, increased comfort from automatically turning on, off, and adjusting the lighting, and easier and more accurate maintenance through diagnostic data from networked fixtures.
ylläpitoa verkottuneiden valaisimien diagnostiikkatietojen avulla.

Lisäksi esimerkiksi läsnäolotietoja voidaan hyödyntää tilankäytön optimoinnissa.

The possibilities and needs for lighting and other systems in a parking garage, open-plan office, traditional office, production hall, and factory yard are usually very different. Technical rooms are a good example of spaces where smart control is rarely justified. However, scheduled shutdowns are sensible to ensure that the lighting in seldom-used areas is not left on.
osalta ovat yleensä hyvin erilaiset.

Toimistossa tilan käyttö voi muuttua päivittäin, jolloin läsnäolotiedolla saadaan automaattisesti hyvä työskentelyvalaistus käytetyille työpisteille.
This saves energy by turning on the lighting only in the necessary areas and, on the other hand, ease of use is emphasized when the user does not have to worry about manual lighting control.


Solutions demonstration

The best way to present a new lighting solution is to go through the whole concept in a joint meeting and discuss the impact and costs of different factors.

Mukana on usein myös urakoitsijan edustaja kertomassa mihin pohjaa asennustarjous. Urakointiosio onkin usein kustannusvaikutuksiltaan samaa suuruusluokkaa kuin itse valaisimien hankinta. Ellei peräti suurempikin.


Dokumentaationa on kokonaistarjous eriteltynä, takaisinmaksuaikalaskelma, 3D-mallinnos uudesta valaisimesta, rahoitusvaihtoehdot tarvittaessa.

INSTALLATION
Scheduling

Asennuksen hintaan vaikuttaa tietenkin käytetty aika ja mahdolliset muutostyöt.

Joskus asennukset on tehtävä öisin, jolloin työn tekeminen on tietenkin kalliimpaa. Tärkeää on määritellä etukäteen mahdolliset viiveet, joita voi tulla asennuksen aikana kysymykseen.


Lighting installation

Valaisimien asennusta edeltää pääsääntöisesti vanhojen valaisimien poisto, jolloin pitää sopia esimerkiksi minne vanhat valaisimet poiston jälkeen laitetaan kierrätystä odottamaan.

Pitää myös tarkastella uusien valaisimien kiinnitykset. Joskus ei onnistu uuden valaisimen kiinnittäminen vanhoihin asennuspaikkoihin. Voidaan tarvita esimerkiksi uusia valaisinripustuskiskoja.

Asennukset suorittaa aina alan ammattilainen.


Älyvalaistusn ohjelmointi

Älykkääseen valaistuksenohjaukseen kuuluu aina tarpeen mukainen säädettävyys.

Riippuen käytetystä ohjauksesta, säädön pystyy asiakas tekemään myös itse. Meiltä tulee aina tarvittava opastus ja tuki. Tarvittaessa tulemme myös paikalle tekemään tarvittavat muutostyöt valaistuksen ohjaukseen.


Instructions

Neuvomme ja autamme valaisukseen liittyvissä kaikissa kysymyksissä. Alkuopastus pitää sisällään yleensä tarkistukset, että kaikki on tehty niin kuin on sovittu.

Lisäksi sovimme tarvittavista säädöistä ja jälkitarkastuksista. Valaistuksen ohjausvaihtoehdosta riippuen, pidämme tarvittaessa opastuksen koko henkilökunnalle tai vähintäänkin jaamme tarvittavat dokumentit.


UPKEEPING
Tech support and service

by this promise, we mean a sufficiently frequent post-inspection and also discussions about possible change needs.


Service promise

by this promise, we mean a sufficiently frequent post-inspection and also discussions about possible change needs.


Maintenance work

LED lighting is, in principle, completely maintenance-free lighting, and there should be no need to touch the lamps for years after commissioning. However, if such needs arise, we will, if necessary, make changes separately when ordered.

Valaisimilla on pitkä takuut ja kahden ensimmäisen vuoden aikana myös STUL-takuu, joka tarkoittaa, että takuuvian ilmaantuessa maksetaan myös uudelleenasennus STUL-takuuehtojen mukaisesti.


FINANCING
Financing options

Investointia ei välttämättä tarvitse maksaa kertainvestointina, vaan voidaan hoitaa myös siten, että syntyneellä kustannussäästöllä maksetaan vaikka kuukausittain.

Tällöin investointi ei rasita yrityksen kassavirtaa ja voidaan toteuttaa myös budjetin ulkopuolella. Kysy myös vaihtoehtoa rahoitusratkaisusta.
chevron-down
en_GBEnglish