adlux@adlux.fi 
020 792 4240

Valaisimen elinikä

Valaisimille annetaan useimmiten eliniän odote, joka ilmaistaan esimerkiksi L80B10 merkkisarjalla. Mitä tämä sitten tarkoittaa?

Asteittainen valontuoton alenema liittyy valaisimen komponenttien toiminnan heikentymiseen ikääntymisen myötä. Tässä yhdistyvät mm. yksittäisten ledien valovirran alentuminen, kokonaan sammuminen sekä optisten elementtien (mm. linssi, heijastin) likaantuminen. Lopputuloksena valontuotto on alentunut lähtötilanteesta tiettyyn arvoon, joka määrittelee ledivalaisimelle ns. käyttöiän.

L-kirjain kuvaa valaisimen tuottamaa suhteellista valovirtaa: L80 kertoo valaisimen yhä tuottavan 80 % alkuperäisestä valovirrasta. Ja tuntimääräksi ilmoitetaan usein esim. 100.000 tuntia.

B-kirjain on lisämääritelmä, joka kertoo, kuinka suuri osa saman tyypin ledivalaisimista tuottaa ALLE mainitun L-arvon. Esim. L80B10 100.000 h tarkoittaa, että korkeintaan 10 %:ssa saman tyypin ledivalaisimista valovirta on alle 80 % 100. 000 tunnin käytön jälkeen.

Eliniän odotus on eri asia kuin valaisimelle annettava takuu. Takuu on sitä varten, että tuotteessa on valmistusvirhe ja takuulle annetaan aina jokin aikamääre. Esimerkiksi viisi vuotta on yleisesti käytetty takuuaika. Eliniän odote voi olla korkeampi vaikka valaisin hajoaa alle viidessä vuodessa. Se ei ole takuuvirhe. Takuuvirhe vaatii siis jotain valmistuksellista virhettä tuotteessa.


Mitä hyötyä on yrityksen valaistuksen parantamisesta:
Lue tästä ajatuksiammeTässä alla kokoelma sähkön ja valaistuksen historian henkilöistä:

William Thomson, 1st Baron Kelvin, nimestäkin voi päätellä jo miten hän liittyy valaistukseen. Lue tästä lisää.

Henry Joseph Round, entäpä hän sitten, kuka hän oli? Lue tästä lisää.

Sir Humphry Davy, mitä hän teki valaistuksen osalta? Lue tästä lisää.

James Clerk Maxwell, kuka hän oli ja miten hän liittyy sähkön ja valaistuksen historiaan? Lue tästä lisää.

Georges Claude, miten hän liittyy valaistukseen? Muistat varmaankin neonvalot. Lue tästä lisää.


AD-Lux Ltd is one of Finland's Strongest and an important part of our society! According to the credit rating check conducted by Asiakastieto, the company is entitled to the Strongest in Finland Gold certificate. A company that has earned the Strongest in Finland certificate contributes strength to the Finnish economy now and in the future.

Loisteputkien Myyntikielto – Valaistuksen Murroskohta

Valaistusteknologia on kehittynyt valtavasti viime vuosikymmeninä, ja yksi merkittävimmistä muutoksista on ollut siirtyminen perinteisistä loisteputkista uusiin ja edistyneempiin valonlähteisiin. Tämän myötä on noussut esiin kysymys loisteputkien myyntikiellosta. Tässä blogitekstissä tarkastelemme syitä, miksi loisteputkien myyntikielto on perusteltu päätös.

1. Ympäristövaikutukset:

Loisteputkien valmistuksessa ja käytössä on ympäristövaikutuksia, jotka liittyvät muun muassa materiaalien hankintaan, energiankulutukseen ja jätteiden käsittelyyn. Uudet valaistusteknologiat, kuten LED-valot, ovat osoittautuneet ympäristöystävällisemmiksi vaihtoehdoiksi vähentäen energiankulutusta ja pidemmän käyttöiän ansiosta vähentäen jätteen määrää.

2. Energiatehokkuus ja uudet ratkaisut:

Energiatehokkuus on yksi merkittävimmistä tekijöistä valaistuksessa. Loisteputket ovat tunnettuja energiankulutuksestaan, kun taas LED-valot tarjoavat huomattavasti paremman tehokkuuden ja kuluttavat vähemmän energiaa tuottaen samalla laadukkaampaa valoa. Tämä on tärkeää sekä ympäristön että talouden kannalta.

3. Valon Laatu ja Mukautuvuus:

Valon laadulla on suuri vaikutus tilojen viihtyisyyteen ja tuottavuuteen. LED-tekniikka tarjoaa monipuolisemmat mahdollisuudet säätää valon värilämpötilaa ja kirkkautta, mikä voi parantaa valaistuksen mukautuvuutta erilaisiin tarpeisiin. Loisteputkien tarjoamat rajalliset säätömahdollisuudet jäävät usein jälkeen nykyaikaisista vaatimuksista. LED valojen ohjaus langattomasti on nykyaikainen ratkaisu. Lue tästä lisää.

4. Taloudelliset Edut:

Vaikka LED-valojen hankintakustannukset ovat korkeammat kuin loisteputkien, niiden pidemmän käyttöiän ja alhaisempien käyttökustannusten ansiosta ne ovat kuitenkin taloudellisesti kannattavampia pitkällä aikavälillä. Energiansäästöt ja vähentyneet huoltokustannukset voivat merkittävästi kompensoida alkuinvestoinnin. AD-Lux tekee paitsi 3D-simuloinnin uudesta valaistuksesta, myös investoinnin takaisinmaksuaikalaskelman.

Päätelmä:

Valaistusteknologian nopea kehittyminen ja ympäristövaatimukset tukevat siirtymistä perinteisistä loisteputkista moderneihin ja tehokkaampiin vaihtoehtoihin. Loisteputkien myyntikielto voisi toimia liikkeellepanevana voimana tälle muutokselle. Uusien valaistusratkaisujen edut ympäristön, energiatehokkuuden, valon laadun ja taloudellisuuden suhteen ovat vahvoja argumentteja loisteputkien korvaamisen puolesta. AD-Lux haluaa olla valaisinvalmistuksen osalta edelläkävijä ympäristönäkökulmissa. Tätä tarkoitusta varten olemme myös kehittäneet ympäristöystävällisen AD Green -toimistovalaisimen. Lue tästä lisää.

Jos luit tämän tekstin, soita Pekalle 0400 284 571. Olet ansainnut lukupalkkion!

TUKES writes about the use of LED light tubes

Converting a fluorescent lamp to an LED light tube

The following discusses responsibility and safety issues related to the use and installation of LED light tubes. There are several factors to consider when introducing LED light tubes. Several new safety risks can be associated with LED tubes and lighting changes that may be made in their installation for both consumers and electrical professionals. 

Where LED light tubes are used

Led light tubes are mainly used as replacements for T8 (T5) fluorescent tubes in G13 (G5) base fluorescent tube lamps. There are also lamps on the market specially designed for LED tubes, in which LED light tubes are installed as initial installations. Typical applications of LED light tubes include e.g. industrial production facilities, public facilities, shops, warehouses, parking garages, cold rooms and equipment. The aim is to achieve cost savings in lighting with smaller input power led light tubes.

The safety of LED light tube installations 

When making LED light tube installations, it must be ensured that the change from a traditional fluorescent tube to an LED light tube (and vice versa, if necessary) under no circumstances endangers safety or weakens the electromagnetic compatibility of the installations. The LED light tubes to be installed must be safe, and the necessary installation and modification work must be done in accordance with the given instructions.

Two types of led light tubes

There are mainly two types of LED light tubes on the market: retrofit LED light tubes and LED light tube conversion kits. Retrofit led light tubes can be installed in existing fluorescent lamps without making any changes. This installation work can be compared to maintenance work. In conversion kits, the installation of an LED light tube, on the other hand, requires modifications to the original fluorescent lamp and its components in accordance with the instructions. In this case, the safety of the changed lamp and the new installation must always be ensured. 

Retrofit led light tubes (retrofit installations)

The LED light tube can be of the so-called retrofit type. The retrofit led light tube can be installed in a fluorescent lamp without any changes to the original lamp (taking into account the possible tube model and lamp-specific restrictions stated by the manufacturer).

Luminaires suitable for the retrofit installation method usually have a magnetic current limiter or choke. In retrofit installations, the fluorescent tube lighter must also usually be replaced with a so-called LED lighter (with a short circuit piece). Replacing the lighter of a fluorescent lamp with an LED lighter is not considered as changing the design of the lamp. However, the use of an LED lighter must not cause a decrease in the safety level, and it cannot be the only essential safety component for a new LED light tube installation (a LED lighter with a fuse).

Legal requirements

The retrofit led light tubes on the market must meet the requirements regarding safety and electromagnetic compatibility set for them in the legislation. The LED light tube must have a CE mark as an assurance given by the manufacturer that the LED light tube meets the requirements of all directives concerning it. The Low Voltage Directive (2014/35/EU), the EMC Directive (2014/30/EU), the RoHS Directive (2011/65/EU) and the Ecodesign Directive (2009/125/EC) apply to LED light tubes, to which the EU declaration of conformity drawn up by the manufacturer should be referred to. The detailed safety, installation and use instructions must be followed with the Retrofit LED light tube, according to which it is safe to install and use the tube. Safety standard SFS-EN 62776:2015 applies to retrofit led light tubes. 

Retrofit led light tubes must be compatible with the standard fluorescent tubes used in fluorescent lighting in terms of various applicable technical characteristics, such as the weight and dimensions of the tube, the operating temperature of the tube, and several electrical and electromagnetic properties. 

Liability issues

If safety risks arise in retrofit installations carried out according to the instructions, or if electromagnetic disturbances increase after the installation of retrofit led light tubes, the responsibility for this lies with the economic operator (manufacturer, importer, distributor) who has made the retrofit led light tubes available on the market.

In the retrofit installation method, the CE mark and other certification marks of the original fluorescent lamp remain valid. The lamp can be returned to fluorescent tube use by only changing the LED lighter back to a fluorescent tube lighter.  

Led light tube conversion kits (conversion kits)

The LED light tube can also be delivered as part of a conversion kit. The conversion kit contains all components (e.g. ballasts, control electronics, lamp holders and wiring) as well as detailed installation and testing instructions, which can be used to convert a fluorescent lamp into a functional LED light tube lamp.

In conversion kits, the installation of an LED light tube always requires changing the structure of the original fluorescent lamp. Such changes include e.g. changing, replacing or removing ballasts and internal wiring. After the changes, the original manufacturer of the lamp is no longer responsible for the safety or other characteristics of the lamp. Also, the value plate, CE mark and other certification marks put on the lamps by the original manufacturer are no longer valid.

Responsibility for safety and compliance

The person putting the LED light tube conversion kit on the market must make sure that the result of the modification work carried out in accordance with the instructions is a safe and electromagnetically compatible LED light tube lamp. There is no separate safety standard for the LED light tubes of the conversion kits. The manufacturers, importers and distributors of the sets must make sure that the new entity created as a result of the modification work carried out in accordance with the instructions is safe and compliant.

In general, LED light tube conversion kits are subject to the same requirements as retrofit LED light tubes. The modification work must not in any sense weaken the safety of the lamp. The modified lamp must remain safe, even if a T-type fluorescent tube is accidentally installed in it (the fluorescent tube does not have to work). The manufacturer of the modification kit is not responsible for modification work done contrary to the instructions.

The instructions given by the seller of the LED light tube conversion kit must contain information about the types of lighting that are suitable for the to change work. It should be clearly stated in the instructions that the conversion work can only be done by a professional in the electrical field and that a warning/notation must be placed on the lamps that they have been converted to use LED light tubes. 

Changes to fluorescent lamps 

When installing LED light tubes in fluorescent lamps, lighting changes may also be desired when using retrofit type LED light tubes. Lamp changes often have to be made also when using other types of separately sold LED light tubes (e.g. first-installation LED light tubes intended for LED light tube lamps). 

For example, by removing the magnetic ballasts of the lamps, power losses can be reduced, and by removing the compensation capacitors, the power factor can be improved. With the modifications made, the original manufacturer's responsibility for the lamp ceases, and the responsibility for the safety and other compliance of the new lamp is transferred to the person who made the modifications. The markings on the lamp are also no longer valid and must be replaced by the person making the change. 

If the owner of fluorescent lamps already in use makes the necessary changes at the place of installation of the lamp himself or makes the necessary changes at his own responsibility and the resulting lamps are not put on the market (sold or otherwise given away), new lamps created during the modification work do not need to be CE-marked (the lamp remains part of the fixed installation).

The person making the change must ensure safety

New lighting fixtures (made modifications) must comply with the requirements of Finnish electrical safety legislation, i.e. lighting fixtures must be built and manufactured in such a way that they do not cause danger to people, domestic animals or property and that they do not cause electromagnetic interference and their operation is not electromagnetically disturbed. The changer must ensure the electrical safety and electromagnetic compatibility of the changed lamps. At its simplest, the converted fluorescent lamp only has the frame, partial internal wiring and lamp holders. Ensuring compliance with the requirements of the electrical safety legislation is done on a case-by-case basis using measurements, component test results, standards, etc. As an aid in pointing out, the SFS-6000 series installation standards, the SFS-EN 60598 series lighting standards and the EMC standards for lighting can also be used if necessary (EN 55015, EN 61000- 3-2, EN 61000-3-3 and EN 61547).

Marking for changed lamps

A clear warning and/or marking must also be placed on the modified lamps that they have been modified for use with LED light tubes. In the same way, the person doing the modification work must attach the contact information of the person performing the modification work (responsible party) and a new rating plate to the lamps. The changes made and the verifications/measurements carried out must be documented and the documents handed over to the owner of the lamps/the person performing the change work. The modification work must be done by a professional in the electrical field.

If new (modified) lamps are put on the market (sold, loaned, rented, leased or donated), the person making the changes (manufacturer) must carry out or carry out conformity assessment procedures for the new lamp in accordance with all relevant directives, prepare technical documents and an EU declaration of conformity and equip the product with a new with nameplate and CE marking.

Things to consider in LED light tube installations

Using LED light tubes in traditional lamps, which were originally designed for standard T-fluorescent tubes, can result in the lamps producing a significant amount of reactive power to the network (the power factor can be very poor). In the worst case, this can lead to a significant increase in the total current and thus cause additional heating of the conductors of the lighting group. 

Removing the compensating capacitors in the luminaires usually improves the situation (power factor), but in this case the factors related to the luminaire change to be made must be taken into account. Especially in large lighting groups, it is always necessary to make sure that the introduction of LED light tubes does not cause problems for the overall safety of the lighting installations and that the effects on possible centralized compensation devices are also investigated. It is also necessary to make sure that the new installation does not cause an increased harmful 3rd surge current to the neutral conductor. In the installations, you must also follow any additional instructions given by the manufacturer of the LED light tube, e.g. regarding the maximum number of LED light tubes connected to one group.

Source: TUKES

Vitamin D and general health

What has been known for many years is the positive effect of vitamin D on our immune system and the suppression of respiratory infections such as influenza. Since the majority of cells in the body contain vitamin D receptors, the presence of vitamin D is a crucial requirement for initiating cellular processes. It is estimated that doubling vitamin D levels, either through oral supplementation or regular moderate UVB radiation exposure, on average leads to a 2-year increase in life expectancy. Furthermore, in older age, vitamin D supplements help prevent cognitive decline. In 2020, hundreds of research articles were published reporting a potential link between low vitamin D levels and COVID-19 infections and mortality. While dozens of clinical trials are currently underway to investigate this further, an international alliance comprising a group of scientists and doctors is now advocating for increased vitamin D supplementation.

It is estimated that our modern indoor lifestyle keeps us indoors 90% of the time. This means that we miss exposure to natural (sun) radiation, the foundation of life's origin and development on Earth. Figure 1 (below) shows the typical daylight radiation spectrum, with the visible, infrared, and ultraviolet radiation portions marked. The ozone layer in the atmosphere completely blocks UVC radiation. UVB radiation is partially blocked and is responsible for the production of vitamin D in the skin. UVA radiation is largely unaffected by the atmosphere. The intensity of UVB radiation depends on the location on Earth (latitude and altitude), atmospheric ozone levels, weather conditions, air pollution, as well as the season and time of day. The two graphs in Figure 2 illustrate the situation for summer and winter at 50° N latitude (≈Belgium), under clear skies.

In the future, we will be able to provide sufficient vitamin D through LED lighting as well. With additional components installed in the lights and their control systems, we can enable access to vitamins during dark times.

We spend a large part of our time at work, and the long autumn and winter are quite dark at these latitudes. Indoors, of course, even if the sun shines from a clear sky outside.

It is becoming possible to connect a UVB module that produces vitamin D to the lamps.

We tell you more about the solutions in this document! The story is updated!

Source: Philips

3PLogistiikka Group Oy:n Kaarinan varastossa tehtiin valaistuksen uusimisprojekti. Lue tästä linkistä lisää 3PL:n toiminnasta.

Tehtävä oli varsin mittava, koska vanhoja loisteputkivalaisimia oli paljon ja kaikki työ suoritettiin samaan aikaan kun tiloissa tehtiin myös normaalisti töitä.

Vanhat loisteputkivalaisimet olivat tulleet jo käyttöikänsä päähän ja jatkossahan ei loisteputkia enää ole markkinoilta edes saatavana. Päädyttiin siis vaihtamaan vanhat valaisimet kotimaisiin AD-Luxin valmistamiin lineaarivalaisimiin.

Samalla myös syntyi ajatus siitä, että valojen on turha olla päällä niissä tiloissa, joissa ei ole liikettä. Tässä päätettiin hyödyntää langatonta ohjausjärjestelmää, joka mahdollistaa sen, että valaisimien ryhmittely käy helposti. Nyt valot palavat vain siellä, missä liikutaan. Kun liike lakkaa, valot sammuvat. Tämä toiminto toi vielä lisäsäästöjä sen lisäksi, että kokonaiswattimäärä putosi.

Paloturvallisuus on myös merkittävä asia, koska aikaisemmin valolinjoja kulki hyllyjen päällä, jolloin valaisimesta johtuva lämpö aiheutti paloriskin. Loisteputki kun jää palamaan vain päistään, nousee lämpö huomattavasti ja mikäli alla on vaikka muovia tai pahvia, on syttymisriski mitä ilmeisin. Nyt tilanne korjaantui vaihtamalla ledit tilalle ja myös samalla siirrettiin valolinjat hyllykäytävien suuntaisesti,

Parasta tietenkin on, että aikaisempi, riitämätön valonmäärä saatiin nostettua sille tasolle, jossa liikkuminen ja näkeminen sujuu turvallisesti.

L80B10

L80B10 This type of number sequence is usually found in information provided by manufacturers and sellers of lighting products. So, what does it mean?

The gradual decrease in light output is related to the deterioration of the function of the lamp's components with aging. This combines e.g. reduction of the luminous flux of individual LEDs, complete shutdown and contamination of optical elements (e.g. lens, reflector). As a result, the light output has decreased from the initial situation to a certain value, which defines the so-called service life.

The lifetime of a luminaire is indicated by the term LxBy. It describes the relative light output of an LED luminaire after a certain period of use. The period of use is described in hours, after which no more than y % of the luminaires in use produce less than x % of the initial light output. In AD-Lux linear luminaires, the period of use is 100,000 hours.
.

Lx describes the relative light output of the luminaire: L80 indicates that the luminaire still produces 80% of the original light output.

By is an additional specification that indicates what percentage of the same type of LED luminaires produce BELOW the stated L value. For example, L80B10 100,000 h means that no more than 10% of the same type of LED luminaires have a luminous flux below 80% after 100,000 hours of use.

Sudden drop in luminous flux The actual service life of an LED luminaire cannot be determined solely based on the gradual decrease in luminous flux of the LEDs. A luminaire or light source module based on LED technology is a technical device that consists of a large number of different components.

It is worth noting that the life expectancy of light sources is not a guarantee of the lifetime of an individual lamp

Within the framework of a long service life and a certain warranty, the reliability of the entire lighting system must be considered.

Source: Philips

Hyvässä yhteistyössä RMC:n, LST:n, SRV:n ja Telesillan kanssa toteutettiin valaistus tähän valtavaan rakennukseen, joka nyt on luovutettu käyttöön.

Pekka Orne suunnitteli kohteen valaistuksen niin sisä- kuin ulkoalueille.

Valaisimet valmistettiin AD-Lux Oy:n valaisintehtaalla Kaarinassa. Valaisimet ovat kotimaista tuotantoa.

Valaistuksen suunnittelusta ja tuotannosta antaa lisätietoja Pekka Orne

Puhelinnumero:              0400 284 571

e-mail:                    pekka.orne@adlux.fi

Kuva Rauma Marine Constructions Oy:n kotisivuilta

Here are some thoughts on good lighting:

  • efficiency, energy, accuracy for work

DEFINITION OF GOOD LIGHTING

Hyvä valaistus edistää työtehokkuutta ja työturvallisuutta sekä vähentää työvirheiden määrää. Näiden kriteereiden toteutumista on kuitenkin hankala mitata, joten käytännössä asia on määriteltävä monisanaisemmin.

Good lighting promotes work efficiency and safety while reducing the number of work errors. However, measuring the achievement of these criteria is difficult, so the matter must be defined in more detail in practice. Appropriate lighting consists of many things, with light quality and quantity being the most important. As daylight varies greatly depending on the time of day, the season, and the weather, lighting should be adjustable. Glare and reflection disrupt work and cause poor posture.

Factors of good lighting are:

  • continuous spectrum
  • good color rendering
  • non-glare
  • sufficient illuminance
  • color temperature
  • correct light direction

EFFECTS OF LIGHTING

Light matters because both poor and good lighting affect people. Investing in proper lighting is cost-effective because the effects of poor lighting are negative, while those of good lighting are positive. A large amount of light increases work efficiency and reduces accidents, as well as improves the quality of work results.

Poor visual conditions cause eye problems and poor posture, which is more likely to happen when work requiring precision is done.

The amount of data processing errors is also greater in poor lighting. In addition, good lighting not only reduces the burden of work but also improves work efficiency, especially comfort and mood of workers.

Lighting is one of the biggest factors in the quality of work. Poor lighting causes exhaustion, which significantly reduces work capacity.

According to studies on office lighting, productivity increases by several percent when illumination is increased from about 500 lux to 1600 lux. It is possible to achieve an increase in productivity of even almost ten percent in tasks involving demanding visual tasks. At the same time, the number of errors may decrease by up to half. The effects of increasing illuminance are greater if the workers are older because their eyes require more light than young people. The effects of lighting should not be underestimated, and it is not advisable to try to save on lighting costs. Too often, the responsibility of lighting is left to those responsible for the building, and the views of those working under the lights are not necessarily taken into account.

THE IMPACT OF EYE FATIGUE ON WORK CAPACITY 

Working in poor lighting causes fatigue because the eyes easily strain in insufficient light. Lighting should therefore be as appropriate as possible because tired eyes cause a clear decrease in work capacity.

FLICKER

The human eye does not have a good ability to sense rapid changes in light. The eye does not always notice the flicker of light, but the brain nevertheless perceives it. Such vibration disrupts concentration and in the most sensitive causes headaches or eye pain. Flicker is common in older light sources, but today's lights are generally flicker-free.

FATIGUE

Working in poor lighting tires the eyes more than working in good lighting. The need for eye adjustment is less with good lighting, and unnecessary eye movements are avoided. In good lighting, the strain on the eye muscles is minimal, so people stay more alert.

THE EFFECT OF LIGHT

The effect of light on human physiology has been extensively studied. Many health benefits and positive effects have been observed, such as the positive impact on mood.

Normal work lighting lacks the UV radiation typical of sunlight. However, light similar to artificial daylight has been found to increase alertness, performance, energy level, focus, visual acuity, color perception, and learning ability. The positive effect on mood is also extremely important.

Full-spectrum light improves work safety because it enables the world to be seen as well and correctly as possible. Daylight or artificial daylight should be preferred and utilized as much as possible.

FULL SPECTRUM LIGHT COMPARED TO YELLOWISH LIGHT

Yellow light easily causes glare, which can lead to color distortion, eye fatigue, other eye problems, and headaches. Poor quality light sources also weaken age-dependent color perception, cause abnormalities in color vision, visual fatigue, astigmatism, and near- or farsightedness. Full-spectrum light does not affect humans in the same way, but supports vision, energizes and brings good mood. Full-spectrum light has a continuous spectrum.

OFFICE LIGHTING

Office work is typically done using computer monitors. The work must be possible without straining the eyes. Special attention must be paid to the lighting design in office spaces due to computer monitors. The placement and direction of the lighting fixtures must be such that there are no reflections on the screen or other adverse factors. Designing lighting suitable for computer monitor work is problematic, especially because illuminating written text, a keyboard, and a computer screen at the same time is difficult. For this reason, the best option would be to invest in good general lighting instead of work desk lamps.

As long as there is sufficient light and the lighting is favorable, a computer user does not experience greater eye strain than other office workers.

Although poor lighting in office environments normally does not cause major risks, the issue should still be taken seriously. Poor visual ergonomics conditions can easily cause adverse effects on workers, such as neck pain, eye fatigue, and headaches. The fundamental goal of occupational safety and health is the well-being of workers, so lighting should be taken seriously. Poor lighting hinders concentration and causes errors.

PRODUCTION AND LOGISTICS FACILITY LIGHTING

In production facilities, precision is required and poor lighting does not allow for a detailed view of the result of the work or the performance of the task. Therefore, lighting is needed where you can actually see. In many places, the surfaces of the premises also "eat up" the light, so it is necessary to have enough light to ensure visibility.

Also, occupational safety is an important area. With proper lighting, one can see and use machines and equipment, not to mention spaces where forklifts and other machinery are operated. One must see and observe the environment. We have illuminated numerous spaces where improving the aforementioned issues has been considered.

LIGHTING IN RETAIL SPACES

In the store, lighting is important for both customers and employees. The products for sale must be well lit so that customers who come to buy the products can easily choose the products and see the contents of the packaging. Colors are important and in a good LED lighting they are well visible.

Security is also important. In a good light, people are visible - both customers and staff.

Lighting creates an atmosphere where the customer is enticed to make a purchase. Lighting control can also be used to attract customers, for example by adding light when there are customers between the shelves.

The lighting in the cash register area should be in order, as it deals with money and means of payment.

Energy saving is important in this sector as well, because the lights in shops are often always on. The lighting can be dimmed in areas where there are no customers.

ENERGY SAVING IN LIGHTING

Keeping lights on is, of course, a necessity in many places, but transitioning to less consuming LED lights is already a significant energy-saving measure.

Additional savings can be achieved through intelligent lighting control. In this case, the lights are dimmed or even turned off in rooms where no one is moving. The control of the lights is done wirelessly through sensors connected to intelligent luminaires. The settings can be adjusted as desired.

In one case, there were about 800 fluorescent lamps in the old lighting system and they were replaced with 250 linear luminaires. Although comparing a single luminaire to an old one may not bring savings, the new luminaire's efficiency is much higher, and the number of new ones is smaller. This resulted in significant energy savings. In addition, when intelligent control was activated, additional savings of approximately 40% were achieved. The payback period for the new lighting is short, even less than two years. The new luminaires are designed to last for over 100,000 hours, so the lifespan is years ahead.

The carbon footprint and its reduction are still widely discussed. The quality of energy used is, of course, a crucial factor in this regard. In addition, we have aimed to reduce the burden on the environment by using as much recycled and recyclable materials as possible in our lighting fixtures. Our new patented office lighting is being developed to be made from biodegradable materials. This is a truly environmentally-friendly act.

DESIGN FOR ASSISTANCE

It is important to design the new lighting using DiaLux modeling as an aid. The program can simulate the amount of new lighting. At the same time, problem areas in spaces where more light than general lighting is required are always assessed. AD-Lux provides a new lighting plan free of charge. We also calculate the payback period.

The entire renovation can also be financed, so the cost can be covered by the saved energy costs.

Do you want to hear more? Call us and we'll come to tell you more. Or send an email.

Tel +358 20 792 4240

e-mail:                    adlux@adlux.fi

Jo perinteeksi muodostunut Osta työtä Suomeen -päivä puhuttelee jälleen suomalaisia joulukuun ensimmäisenä perjantaina. Suomalaisten ostopäätöksiä ohjaavia arvoja ovat halu tukea kotimaisuutta ja vastuullisuutta valinnoissaan. Suomalaiset uskovat vahvasti, että tulevan vuoden aikana he jatkavat kotimaisten ja vastuullisten tuotteiden ostamista. Tiedot käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta.

Osta työtä Suomeen -päivä 2.12. osuu tärkeään ajankohtaan ennen joulusesonkia. Epävarman taloustilanteen aiheuttamat kiristykset synkentävät silti monien yritysten näkymiä vuoden tärkeimpänä myyntikautena. Päivän tarkoituksena onkin pysäyttää miettimään omia valintojaan ja niiden vaikutuksia, sekä mitä yksittäinen kuluttaja voi omien kykyjensä mukaisesti tehdä tukeakseen suomalaista työtä vaikeassa taloustilanteessa.

– Kuluttajien suomalaisia tuotteita ja palveluita kohtaan kokemat myönteiset asenteet muuntuivat koronan myötä myynniksi. Venäjän hyökättyä Ukrainaan sota nosti esille oman tuotannon tärkeyden. Myös epävarmuus taloustilanteessamme on saanut monet kuluttajat ja yritykset näkemään aiempaa tärkeämpänä suomalaisen työn aseman vahvistamisen. Tämän vuoksi Osta työtä Suomeen -päivän sanoma koetaan nyt entistäkin ajankohtaisemmaksi, sanoo Suomalaisen Työn Liiton projektipäällikkö Merja Mantila.

Myös yritysmaailmassa lisätään kotimaisia hankintoja

Globalisaatiokehityksen ollessa nyt risteyskohdassa, myös yrityskentässä varaudutaan muutoksiin. Suomalaisen Työn Liiton yrityspäättäjille lokakuussa tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että suurin osa yrityspäättäjistä uskoo suomalaisten yritysten siirtävän toimitusketjujaan joko Suomeen tai muualta maailmasta EU-alueelle seuraavan kolmen vuoden sisällä.

– Toimitusketjujen siirtäminen lähemmäs ja kotimaisten hankintojen lisääminen vahvistaa toimitusvarmuutta ja -sujuvuutta, helpottaa monitorointia sekä pienentää kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Yritykset nostivat tärkeiksi syiksi toimitusketjujen siirtämisessä myös laadun varmistamista sekä yritysten arvot. Arvopohjaisuus näyttää ohjaavan entistä enemmän hankintoja niin kuluttajien keskuudessa kuin yritysmaailmassakin, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Osta työtä Suomeen -päivään voi osallistua ostamalla kotimaista, haastamalla ystävät mukaan ja osallistumalla keskusteluun somessa.