Toimistojen valaistus

Mikä on tärkeää mietittäessä toimistojen valaistusta?

Toimistojen tilavalaistuksessa on tärkeää, että valon määrä on oikea. Tiloissa ei saa olla liian hämärää tai kirkasta. Toisaalta eri ihmiset pitävät eri asioista, paras toimistovalaistus saadaan silloin, kun ihminen pääsee itse säätämään valot sellaiseksi kuin haluaa. Valitettavasti tämä on harvoin mahdollista, koska monissa kiinteistöissä on avokonttorit ja lisäksi työpisteet saattavat vaihtua eri päivinä.

Tätä varten on tietysti olemassa normeja, mutta valitettavasti, emme ole saman normin mukaisesti rakennettuja. Kuusikymppinen ihminen tarvitsee neljä kertaa niin paljon valoa kuin parikymppinen nähdäkseen samalla tavalla. Tämä asettaa haasteita valaistuksen suunnitteluun.

Yleisvalaistuksen on tietenkin oltava tietyn tasoinen ja mahdollisuuksien mukaan säädettävissä alueittain. Yleisvalaistuksen lisäksi työpisteissä tulisi olla omaa lisävalaistusta. Tämä asettaa oman haasteensa, koska usein nämä lisävalaisimet ovat lähempänä esimerkiksi tietokoneen näyttöä sen ruudun aiheuttaessa häikäisyä.

Mitä pitää huomioida toimistovalaistuksessa?

– Valon määrän tarve ja yleisvalaistuksen riittävyys tulee määritellä
– Työntekijöiden yksilölliset valontarpeet pitää myös tunnistaa ottaen huomioon, että eri ikäiset ihmiset tarvitsevat eri määrän valoa nähdäkseen samalla tavalla
– Valaistus on syytä suunnitella myös niin, että häikäisy on minimoitu
– Tarvitaanko yksilöllistä valaistuksen ohjausta esimerkiksi työpisteisiin

Kaikki tilat voidaan mallintaa 3D-suunnittelulla. Tämän palvelun teemme aina veloituksetta.