adlux@adlux.fi 
020 792 4240

Belysning som en service

Livscykelmodell / finansiering

AD-LUX ANSVARAR FÖR

Skapandet av ett finansieringserbjudande
Planeringen av projektet och skapandet av en energiförburkningskalkylation.
Återbetalningsberäkningar
Om demontering och återvinning av gamla lampor och armaturer
Installation och ibruktagning av nya armaturer och styrsystem i enlighet med den godkända plannen
Upprätthållning och reparationer
Att upprätthålla den överenskomna belysningsnivån och eventuella omjusteringar

FÖRDELAR TILL KUNDER

Ljusinvesteringen kan finansieras genom energibesparingar
Vi försäkrar en noggrann planering, konstruktion och långvarig användning, samt skötsel och underhåll
Potentiella problem med tillgången på budgetfinansiering begränsar inte lanseringen av projektet
Kostnaderna kan fördelas jämnt över hela serviceavtalets löptid
Hyran är avdragsgilltig i beskattningen
Leasing minskar det kapital som är bundet till förvärv av anläggningstillgångar
Vill du veta mera?
Ring +358 2 517 0300 eller
Beställ kostnadsfri kartläggning
så kontaktar vi dig
sv_SESwedish