adlux@adlux.fi 
020 792 4240

produktion och lagringsutrymmen

produktion och lagringsutrymmen

Belysning i produktions- och lagringsanläggningar är en viktig del av arbetssäkerheten. Det är viktigt att människor ser och ses. Belysningen kan också justeras till rätt typ, så att rummen har fullt ljus på vid behov. Bra belysning ökar också bekvämlighet och uthållighet.
Lämplig belysning består av många saker, av vilka ljusets kvalitet och kvantitet är viktigast. Bländning och reflektion stör jobbet och orsakar dåliga arbetsställningar.
Väl implementerad belysningsrenovering minskar energiförbrukningen och till och med stora besparingar kan uppnås med högkvalitativ belysning. För att maximera besparingar krävs också funktionskontroll, detta kan betyda till exempel att lamporna tänds endast vid behov. Detta möjliggör belysning av hyllor och maskiner osv. endast när det finns arbetare i området.
sv_SESwedish