adlux@adlux.fi 
020 792 4240

Gårdsområden, hamnar och kranar

Gårdsområden, hamnar och kranar

Gårdsområden

Vikten av områdesbelysning betonas där du rör dig med olika motorfordon och till fots. Lastbilar tar med sig saker, fotgängare följer de rutter som är markerade för dem. Det är viktigt att upprätthålla tillräcklig allmänbelysning och dessutom att belysa specifika fotgängarområden.

Hamnar och kranar

I hamnar ger fartyg som ska lastas sina egna belysningsutmaningar. Lastområdet måste vara tillräckligt upplyst så att arbetarna inte bara kan se arbetsplatsen utan också varandra. Kranförare måste i sin tur kunna se lasten som ska lyftas och följaktligen föremålet som lasten ska sänkas till. Utmaningen att se är stor eftersom avståndet är tiotals meter. Ljusstrålen kan riktas mot en smal stråle, där objektet som ska belysas bäst betonas.
sv_SESwedish