AD-Lux mukana Motivan VALTTI-projektissa

Siirtymä tehokkaampaan teknologiaan on paraikaa käynnissä erityisesti ulkovalaistuksessa, kun elohopeahöyrylamppujen ja niitä korvaavien suurpainenatriumlamppujen tuonti myyntiin Euroopan unionin alueelle päättyi vuoden 2015 huhtikuussa. Tämä oli yksi pontimista VALTTI-projektin aloittamiseen.

valtti-1

VALTTI-projekti

Motivan koordinoimassa noin vuoden mittaisessa VALTTI-projektissa kehitettiin puolueettomaan tietoon perustuva tietopankki sisä-, ulko- ja katuvalaistushankintoja suunnittelevien avuksi. Tietopankki on suunnattu ensi sijassa työn puolesta hankintoja tekeville, mutta siitä on hyötyä myös esimerkiksi taloyhtiön valaistuksen uusimista suunniteltaessa. Hankkeessa toteutettiin myös sähköinen työkalu elinkaarikustannusvertailujen tekemiseen. Tavoitteena on läpinäkyvyyden lisääminen ja tarjousten vertailtavuuden helpottaminen. Tietopankkiin kootaan myös case-esimerkkejä erityisen onnistuneista valaistuksen uusimishankkeista tai poikkeuksellisen energiatehokkaista ratkaisuista.

VALTTI-projektissa on mukana yli 30 valaistusalan toimijaa, valaisin- ja valaistuksen-ohjausjärjestelmien valmistajia, valaistusalan järjestöjä sekä kaupunkeja ja muita julkisen sektorin tilaajatahoja. Tietopankki avattiin 9.6.2016.

valaistustieto.fi

AD-Luxilta saa apua tarvittaessa esim. laskurin käytössä.