Henkilörekisterilain mukainen rekisteriseloste

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
AD-Lux Oy
Hämeentie 33
20540 TURKU
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Pekka Orne, puh. (02) 517 0300 tai pekka.orne@adlux.fi
3. Rekisterin nimi
AD-Lux Oy:n asiakas-, markkinointi- ja myyjärekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja, myös sähköpostiosoitteita, käytetään AD-Luxin omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Rekisterin asiakas-, nimi- ja osoitetietoja ei luovuteta ulkopuolisille suoramarkkinointitarkoituksiin.
Myyjäksi hakijan osalta nimi-, osoite- ja muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite) sekä muut tiedot, jotta voidaan vakuuttua myyjän soveltuvuudesta tehtävään. Myyjäksi hakija ratkaisee itse, mitä tietoja antaa, me emme esitä muita vaatimuksia kuin nimi-, osoite- ja yhteystiedot.
Alaikäiseltä edellytämme vanhempien kirjallisen suostumuksen henkilötietojen antamiseen.
5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisterin asiakastiedot muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:
Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: Asiakkaan yhteystiedot (sukunimi, etunimi, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite) ja muut asiakaskohtaiset tiedot. Asiakkaan mahdollinen kielto lähettää hänelle mitään tarjouspostia.
Asiakkaan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot: Asiakkaan ilmoittama puhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoja varten, luotolla ostettaessa henkilötunnus ja luottoehdot. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy
1) kun asiakas pyytää esitteitä, tarjouksen tai messulippuja
2) tilaa tavaraa.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kenelläkään ulkopuoliselle taholle eikä niitä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Konekielinen aineisto: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.
Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa tiloissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.
Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
9. Rekisterin tarkistus
Tietokoneellamme olevat tietyn yksityishenkilön tiedot voimme näyttää tai antaa kirjallisesti liikkeessämme vain ko. yksityishenkilölle, joka todistaa luotettavasti henkilöllisyytensä. Voimme toimittaa tiedot myös postitse tai sähköpostitse, jos saamme täyden varmuuden ko. henkilön henkilöllisyydestä.
Tarkistuspyyntö on esitettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna.
10.6.2014
Vakuudeksi
Pekka Orne